Teamutveckling


Öka samarbetet och förståelsen m

ellan medarbetarna genom att förstå olikheterna och bli medveten om styrkorna för att tillsammans se möjligheterna.

Varje team eller grupp är unik, lika unik som varje medarbetare. Alla är anställda för sin egen speciella kompetens, men få är riktigt medvetna om alla de styrkor och möjligheter man har gemensamt, och om vilket mervärde det skapar. 

Behovet av teamutveckling varierar beroende på  olika omvärldsfaktorer som t ex arbetsmiljö, krav och förutsättningar.

Ibland blir behovet synligt  när det har kärvat till sig, man behöver hjälp för att lösa låsta positioner.

En lyckad förändringsprocess, en teamutveckling eller en konflikthantering inleds alltid med

  • nulägesanalys
  • behovsinventering och planering
  • genomförande Hur när var 
  • Vad vill vi uppnå
  • vilka resurser i tid, uppföljning och ev. åtgärder vill man investera

 

"     s nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. "

Copyright © Lohca Competens AB, 2019